Privacy

Stimate Domn / Doamna,

Dorim sa va informam ca Decretul legislativ. n. 196 din 30 iunie 2003 ("Codul privind protec?ia datelor cu caracter personal") prevede protec?ia persoanelor ?i alte subiecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform legii, acest tratament se va baza pe principii de corectitudine, legalitate ?i transparen?? ?i protec?ia vie?ii private ?i drepturile tale.

În conformitate cu articolul 13 din lege. n.196 / 2003, prin urmare, oferim urm?toarele informa?ii:

Datele dvs. vor fi trimise la unitatea care Ceri informa?ii.

Informa?iile pe care le furniza?i vor fi folosite numai pentru a r?spunde în conformitate cu modulul fiind compilate.

Datele sunt prelucrate de c?tre personalul în conformitate cu reglement?rile ?i cu sprijinul unor instrumente adecvate pentru a asigura securitatea ?i confiden?ialitatea acestora.

atribuirea de date este necesar pentru realizarea celor de mai sus, precum ?i orice refuz de a furniza aceste date implic? întreruperea rela?iei.

Operatorul este Consolato Generale Onorario di Romania a Genova.

În orice moment poate exercita drepturile fa?? de operatorul de date, în conformitate cu articolul 7 din D.Lg.196 / 2003, care, pentru confortul dumneavoastr?.

Acest site nu foloseste cookie-uri. Nu exist? date de utilizator cu caracter personal este achizi?ionat? de "Log" de acces la site-ul sau alte sisteme.

Consolato Generale Onorario di Romania a Genova s? nu ob?in? în niciun fel datele personale de identificare f?r? ca utilizatorul viziteaz? site-ul în sine.

* Utilizatorii pot exercita drepturile în temeiul articolului 7 din Decretul-lege nr. N. 196/03 (acces, integrare, corectare, de opozi?ie, ?tergere definitiv? din înregistr?rile noastre) prin scris la:Consolato Generale Onorario di Romania a Genova

Tel. 010/0983604 Fax. 010/0983823

Email: segreteria@consolatoromania.ge.it

Edinet - Realizzazione Siti Internet